stage_image1_lg
100% náhrada při poškození nákladní pneu
BarumGarant
BarumGarant
100% náhrada
při poškození nákladní pneumatiky

Pravidla

 
Úplná pravidla garančního programu “BarumGarant”
Česká republika

Úplná pravidla garančního programu "BarumGarant"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel garančního programu „BarumGarant“ (dále jen „programu“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla programu uvedená na
propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem programu je:

Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika IČ: 45788235 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057 (dále jen „pořadatel“)

Organizátorem programu je:

FaceX Production s.r.o., se sídlem Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika IČ: 26867583 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50800 (dále jen „organizátor“).


 1. Doba trvání programu

Program trvá od 1. 10. 2019 00:00:01 hod. po dobu neurčitou resp. do doby rozhodnutí pořadatele o ukončení
programu (dále jen „doba trvání programu“). Nejméně však 12 měsíců od poslední registrace uživatele do
programu. O ukončení programu bude spotřebitel informován na webu www.barumgarant.cz.

 1. Místo konání programu

Program probíhá na území České republiky výhradně prostřednictvím webových stránek: www.barumgarant.cz (dále jen „webová aplikace”).

 1. Produkty s garancí

Do programu je možné se zapojit pouze nákupem vybraných výrobků, jimiž jsou:

 • 1 nebo více kusů nákladních pneumatik značky Barum zakoupených nejdříve 1. 10. 2019 u vybraných
  partnerů pořadatele (dále jen „smluvní partner“).
 • Seznam smluvních partnerů, na které se vztahuje garance je uveden na webových
  stránkách www.barumgarant.cz.
 • Seznam pneumatik, na které se vztahuje garance je uveden na webových
  stránkách www.barumgarant.cz a v pravidlech zde:

  Název značky Název dezénu Rozměr pneumatiky
  Barum BC 31 275/70R22.5 148/145J
  Barum BD 200 M 13R22.5 156/150K
  Barum BD 200 M 315/80R22.5 156/150K
  Barum BD 200 R 205/75R17.5 124/122M
  Barum BD 200 R 215/75R17.5 126/124M
  Barum BD 200 R 225/75R17.5 129/127M
  Barum BD 200 R 235/75R17.5 132/130M
  Barum BD 200 R 245/70R17.5 136/134M
  Barum BD 200 R 245/70R19.5 136/134M
  Barum BD 200 R 265/70R19.5 140/138M
  Barum BD 200 R 285/70R19.5 146/144M
  Barum BD 200 R 295/60R22.5 150/147L
  Barum BD 200 R 295/80R22.5 152/148M
  Barum BD 200 R 315/60R22.5 152/148L
  Barum BD 200 R 315/70R22.5 154/150L
  Barum BD 200 R 315/80R22.5 156/150L
  Barum BF 200 M 13R22.5 156/150K
  Barum BF 200 M 315/80R22.5 156/150K
  Barum BF 200 R 205/75R17.5 124/122M
  Barum BF 200 R 215/75R17.5 126/124M
  Barum BF 200 R 225/75R17.5 129/127M
  Barum BF 200 R 235/75R17.5 132/130M
  Barum BF 200 R 245/70R17.5 136/134M
  Barum BF 200 R 245/70R19.5 136/134M
  Barum BF 200 R 265/70R19.5 140/138M
  Barum BF 200 R 285/70R19.5 146/144M
  Barum BF 200 R 295/80R22.5 154/149M
  Barum BF 200 R 315/70R22.5 156/150L
  Barum BF 200 R 315/80R22.5 156/150L
  Barum BF 200 R 385/55R22.5 160K
  Barum BF 200 R 385/65R22.5 160K
  Barum BF 200 R+ 315/60R22.5 154/148L
  Barum BS 49 445/65R22.5 169K
  Barum BT 200 R 215/75R17.5 135/133K
  Barum BT 200 R 235/75R17.5 143/141K
  Barum BT 200 R 245/70R17.5 143/141L
  Barum BT 200 R 245/70R19.5 141/140K
  Barum BT 200 R 285/70R19.5 150/148K
  Barum BT 200 R 385/65R22.5 160K
  Barum BT 200 R 445/45R19.5 160J
  Barum BT 300 R 215/75R17.5 135/133K
  Barum BT 300 R 235/75R17.5 143/141K
  Barum BT 300 R 245/70R17.5 143/141L
  Barum BT 300 R 265/70R19.5 143/141J
  Barum BT 300 R 385/55R22.5 160K
  Barum BT 300 R 385/65R22.5 164K
  Barum BT 300 R 445/45R19.5 160J
  Barum BT 43 265/70R19.5 143/141J
  Barum BT 43 445/65R22.5 169K
  Barum BT 44 425/65R22.5 165K
  Barum BU 49 385/65R22.5 160K
 1. Garance

Limit plnění: ve výši 100 % fakturované nákupní ceny nákladní pneumatiky značky Barum včetně DPH, na kterou byla uplatněna garance, u níž je splněna podmínka zachování alespoň 50% původní hloubky dezénu a současně je splněna podmínka nejdéle 12 měsíců ode dne nákupu uvedeného na registrovaném dokladu o nákupu (faktuře).

 1. Garanci lze uplatnit pouze na
 1. nákladní pneumatiky značky Barum zakoupené u smluvních partnerů pořadatele.
 2. seznam smluvních partnerů a seznam pneumatik, na které se vztahuje rozšířená záruka, je uveden na webových stránkách programu www.barumgarant.cz
 3. pneumatiky, které byly registrované na www.barumgarant.cz do 30 dnů od data nákupu uvedeném na registrovaném dokladu
 4. pneumatiky do maximálně 12 měsíců ode dne nákupu.
 5. neopravitelná poškození vzniklá při běžném provozu, která znemožňují další užívání pneumatiky v provozu, jako je roztržení bočnice pneu o cizí předmět, poškození o obrubník, průpich většího průměru, proražení pneumatiky atd.
 6. pneumatiky označené tzv. sériovým číslem
 7. pneumatiky, které mají zachovanou minimálně 50 % hloubku dezénu.
 8. vztahuje se pouze na původního kupujícího – dle registrace. Garanční program BarumGarant je nepřenosný a nelze jej převádět na jiné osoby.

 1. Garanci nelze uplatnit na:
 1. jiné pneumatiky, než jsou uvedené v bodu 5.
 2. odtah do nejbližšího servisu, opravu nebo výměnu pneumatik případně náhradní vozidlo atd.; případně požadovat náhradu těchto nákladů.
 3. pneumatiky, u kterých při garančním plnění nelze doložit původ nebo způsob poškození – neúplné pneumatiky.
 4. pneumatiky poškozené krádeží, živelnou událostí nebo požárem.
 5. již opravované pneumatiky.
 6. pneumatiky poškozené při havárii vozidla.
 7. výrobní vady pneumatik
 8. poškození pneumatik či jejich nadměrné nebo nerovnoměrné opotřebení způsobené mechanickými poruchami, nesprávným huštěním nebo špatným technickým stavem vozidla, na opotřebení vzniklé vlivy podvozkových částí vozidla (tlumiče, geometrie) a hloubku dezénu.
 9. pneumatiky, které jsou užívány v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem vozidla.
 10. pneumatiky používané na automobilových soutěžích nebo jiných akcích neodpovídajících běžnému provozu.
 11. pneumatiky, které byly zakoupeny společně s novým vozidlem, tj. z první výbavy a od nichž neexistuje samostatný doklad o prodeji pneumatik.

 1. Podmínky účasti v programu:

Účastníkem programu může podnikatel (fyzická či právnická osoba registrovaná na území České republiky), který zakoupí 1 či více nákladních pneumatik Barum, na které se vztahuje rozšířená záruka BarumGarant (dále
jen „spotřebitel“ či „účastník“) a tyto pneumatiky využije jako konečný spotřebitel – tj. nazuje je na nákladní vozidlo v rámci svého podnikání.

Programu se nemohou zúčastnit osoby, které jsou zapojeny do organizačního vztahu k „programu“, tedy osoby, které jakýmkoli způsobem ovlivňují průběh „programu“, organizátoři „programu“, jakož i osoby příbuzné k
těmto osobám v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé a další osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pokud se i přes výše uvedené stane účastníkem
programu vyloučená osoba, garance takovému účastníkovi nenáleží.

Promo akce se nemůže zúčastnit žádný účastník, který má přímý obchodní vztah (tj. uzavřenou rámcovou kupní smlouvu) s „pořadatelem“.

Účastníkem programu se stává osoba, která nakoupila pneumatiky na základě řádného daňového dokladu a ten řádně uhradila.

Pořadatel dále upozorňuje na to, že dle platných daňových předpisů je účastník, který získá příjem prostřednictvím vyplacené Garance, poplatníkem daně z příjmu z této Garance. Účastníci programu, pro něž je
Garance získaná v rámci programu příjmem z obchodní činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění obchodní činnosti.


 1. Účast v programu:

Spotřebitel se může zapojit do programu tak, že:

 1. v době od 1. 10. 2019 do ukončení programu zakoupí u smluvních partnerů uvedených na webových stránkách www.barumgarant.cz produkty s garancí, resp. – vybrané nové nákladní pneumatiky značky
  Barum a uschová si daňový doklad o tomto nákupu (dále jen „garanční účtenka“).

  O zařazení zákazníka do věrnostního programu je zákazník informován zpětným potvrzením na zadanou e-mailovou adresu.

 2. následně se v době trvání programu přes garanční aplikaci umístněnou na webových stránkách www.barumgarant.cz zaregistruje do tohoto programu. A to tak, že do registračního formuláře, umístěného na www.barumgarant.cz uvede své kontaktní a další nezbytné údaje:

  • název fyzické nebo právnické osoby,
  • IČO
  • DIČ
  • adresa sídla podnikání,
  • telefonní číslo,
  • e-mail,
  • číslo účtu,
  • potvrzení z banky o vlastnictví účtu,

a vysloví svůj souhlas s pravidly tohoto programu. Souhlasem potvrzuje, že skutečně řádně zakoupil produkty s garancí způsobem a v termínu odpovídajícím těmto pravidlům programu a zároveň vyslovuje svůj souhlas s pravidly tohoto programu. Při této registraci získá spotřebitel přihlašovací jméno a heslo.

Registrační údaje jsou spotřebiteli zaslány na jím uvedený e-mail při registraci. Slouží k unikátní identifikaci jeho registrace a současně s ním může spotřebitel na webových stránkách programu zjistit stav své žádosti o registraci pneumatik Barum a o poskytnutí garance.

Pro registraci pneumatik Barum do programu BarumGarant je nutné vypsat tyto nezbytné údaje:

• typ pneu,
• rozměr pneu,
• počet zakoupených pneu,
• jednotlivá sériová čísla zakoupených pneu,
• smluvní partner, kde proběhl nákup pneu,

a nahrát potřebný doklad o nákupu pneumatik ve formátu jpeg nebo pdf.

Sériové číslo je kód, který je umístěn na bočnici každé pneumatiky.

Spotřebitelé, jejichž registrace neobsahující všechny požadované údaje či souhlasy, a které nebyly doplněny ani po výzvě organizátorem, případně provedené mimo dobu trvání programu, nebudou do programu zařazeni.

c. Po registraci pneumatik Barum do programu je spotřebitel po dobu 12 měsíců ode dne nákupu oprávněn v případě splnění podmínek stanovených tímto programem uplatnit garanci na zakoupené a následně poškozené pneumatiky (dále jen „garance“).

Principem garance je poskytnout spotřebiteli 100% náhradu za poškozené pneumatiky (náhrada ceny včetně DPH uvedená na dokladu o nákupu pneu), které byly řádně zakoupeny a následně zaregistrovány na stránkách programu www.barumgarant.cz a splňují veškeré podmínky podle pravidel programu BarumGarant. Pořadatel se zavazuje uhradit maximálně hodnotu pneumatik uvedenou na garanční účtence resp. dokladu o nákupu pneu (musí se jednat o tržní cenu), nemůže být vyplaceno více.

d. Spotřebitel může požádat o poskytnutí garance na stránkách programu www.barumgarant.cz, a to nejpozději do 30 dnů od vzniku poškození (nejdéle však do termínu platnosti registrace), kde vyplní zde umístěný formulář „Žádost o garanci“.

Ve formuláři uvede:

• kód pneumatiky
• způsob poškození

a nahraje 5 fotografií

  • fotografii celého kola vozidla
  • fotografii místa poškození pneumatiky
  • fotografii sériového čísla poškozené pneumatiky – kód musí být z fotografie čitelný
  • fotografii rozměru pneumatiky
  • fotografii potvrzení o neopravitelném poškození a zbytkové hloubce dezénu vydané smluvním partnerem


A tento řádně a úplně vyplněný formulář odešle prostřednictvím jeho funkčnosti pořadateli programu v době jeho trvání.

Spotřebitel je povinen uchovat nákupní doklad a poškozenou pneumatiku po dobu řešení garance, tj. 30 dnů od podání žádosti o garanci. Poškozené pneumatiky je možné po dohodě ponechat u smluvního partnera.


e. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené náležitosti, bude spotřebitel do 30 dnů od podání žádosti o garanci vyrozuměn e-mailem o stavu garance. Spotřebitel také může sledovat stav své žádosti po přihlášení do programu BarumGarant v sekci Přehled. Garance může mít pouze dva možné závěry:

  • garance je schválena – spotřebitel je o stavu vyrozuměn e-mailem a garanční částka mu bude do 30 dnů od odeslání oznámení o schválení vyplacení garance vyplacena na uvedený bankovní účet.
  • garance je zamítnuta – spotřebitel je o stavu vyrozuměn e-mailem, jehož součástí je i zdůvodnění zamítnutí plnění garance. Proti tomuto rozhodnutí není možné odvolání.

Vyplacení probíhá bezhotovostním převodem na účet fyzické nebo právnické osoby, který uvedl ve formuláři "Žádost o garanci".

 1. Ochrana a zpracování osobních údajů:

Přihlášením do programu účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro tyto účely – více informací viz Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1. Další podmínky programu:

Každý jednotlivý spotřebitel může registrovat neomezené množství pneumatik splňujících podmínky programu.

Spotřebitel není oprávněn požadovat místo peněžního jakékoliv jiné plnění a nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno. Pořadatel ani organizátor tímto nejsou vůči účastníkům programu jinak zavázáni a ti nemají nárok
na jakákoli jiná plnění z jejich strany, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel a organizátor neodpovídají za plnění dodávaná třetími stranami.

Garance není právně vymahatelná.

Nepřevzaté garance (vrácené finanční prostředky) z bezhotovostní transakce propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu garance (vrácené finanční prostředky) při jejím zaslání bezhotovostní platbou na účet spotřebitele. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu programu, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s programem či v souvislosti se
sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro spotřebitele, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v programu či se stahováním materiálů v rámci tohoto programu pořadatel neodpovídá.

Spotřebitel nemůže nárokovat jinou garanci, než která mu bude vydána a nemá nárok garanci reklamovat. Garanci není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v programu ani garanci není možné vymáhat soudní cestou.

Spotřebitel dostane vždy jen jedno garanční plnění – ze všech nabízených garančních / asistenčních služeb skupiny Continental. Např. na jedny registrované pneumatiky je možné uplatniť buď plnění v rámci služby BarumGarant nebo plnění v rámci BestDrive garance. Souběh dvou plnění není možný.

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Pořadatel ani organizátor není zodpovědný za případné škody, které by spotřebitelům mohly vzniknout v souvislosti s účastí na programu, či v souvislosti s užíváním garančního plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat kdykoliv po jakémkoliv účastníkovi programu předložení garanční účtenky či předmětného produktu s garancí, a to za účelem ověření nároku na účast v programu, zejména v případě podezření na nekalé jednání, a to i v případě, kdy účastník neuplatnil svůj nárok na garanční plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z programu účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřiznat garanční plnění v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání garančních účtenek ze strany účastníků či v případě porušení pravidel programu ze strany účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání programu, program odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit jeho pravidla po celou dobu jeho trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele ukončit program se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh programu a/nebo pokud není možné v programu pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh programu.

Pořadatel a organizátor programu jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v programu a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce s programem spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze spotřebitelů z programu v případě, že by takový spotřebitel porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla spotřebiteli vzniknout.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.barumgarant.cz, jakož i v sídle pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti s programem, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci programu za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně programu je možné zasílat na e-mail programu: info@barumgarant.cz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v programu nebo jednající v rozporu s pravidly programu nebudou do programu zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání garance, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na garanci. Garance v takovém případě propadá pořadateli programu. Spotřebitel bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze spotřebitelů či jiné osoby, která dopomohla danému spotřebiteli k získání garance.

Spotřebitel, který je plátcem DPH a který zakoupil pneumatiky v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při výplatě náhrady povinen v souladu s §53 zákona č. 222/2004 Z. zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, opravit uplatněný odpočet daně v příslušné výši (vrátit nárokovanou DPH).

Otrokovice, 15.3.2022

Vyhledat prodejce